torstai 30. huhtikuuta 2020

Tekniikka 13: Pariharjoite etäisyyden ja vastustajan käden manipuloinnin opettelemiseen


Tekniikassa 13 harjoitellaan sitä, että joku yrittää tulla liian lähelle lyömään vauhdilla. Hänet ohjataan päättäväisesti sivuun ja otetaan hallitusti etäisyyttä.

Tekniikassa vastustaja lähestyy ja iskee miekalla iskun päätä kohden. Isku ohjataan sivuun, samalla vastustajan asekäden puolelle väistäen ja eteenpäin sivulle astuen. Samalla toinen käsi siirtyy manipuloimaan vastustajan kättä. Kuten aiemmissakin tekniikoissa, kosketus kämmenellä, ei koskaan sormet edellä. Poistuminen tehdään kiertävällä askeleella, samalla vastustajan kättä manipuloiden ja mieluusti kontaktista poistuttaessa hieman poispäin tönäisten.

Harjoitteen tarkoituksena on opettaa etäisyydenhallintaa ja vastustajan asekäden manipulointia. Ylimääräiset välineet on riisuttu pois, jotta harjoittelijan täytyisi keskittyä pelkästään keskeiseen suoritukseen: lähelle menemiseen ja sieltä poistumiseen, hyvällä torjunnalla, oikealla ajoituksella ja toimivalla jalkatyöllä. 

Tämä harjoite mahdollistaa monien lähestymiseen perustuvien tekniikoiden suorittamisen teknisesti toimivasti ja antaa sekä suoritusvarmuutta, että rohkeutta toteuttaa näitä tekniikoita nopeasti.

Harjoite kannattaa aluksi tehdä hitaasti, jotta harjoituksessa voidaan hosumatta keskittyä tekemään tekniikka oikein.

Harjoite onnistuu parhaiten samankätisten harjoittelijoiden kesken. Jos harjoittelijat ovat erikätisiä, harjoitetta kannattaa tehdä kahdella kädellä käytettävillä miekoilla. Nämä miekat kuitenkaan eivät saa olla niin pitkiä, ettei lähietäisyydelle pääse, silloin tämä harjoite ei toimi toivotulla tapaa, vaan siihen on pelattava aikaa lähestymiseen ja tehtävä pidempi vastustajan aseen hallinta omalla aseella.

lauantai 25. huhtikuuta 2020

Yksilöharjoite 12: Punnertaminen

Miekkaileminen kysyy monipuolista voimantuotantoa koko kehosta. Ylävartalon ja tärkeän keskikehon kokonaishallinnan harjoittamiseen erinomainen keino on etunojapunnerrusten tekeminen. Niiden tekeminen johtaa suurempaan iskunopeuteen ja parempaan lajikuntoon, sekä pienentää onnettomuustodennäköisyyttä. 

Etunojapunnerruksen ohjeita vielä alempana linkeissä, mutta tekniikkana se yleiskuvauksena kyseessä on liike, jossa asetutaan suorin vartaloin etunojaan niin, että vain kädet ja varpaat+päkiät koskettavat maata. Tästä laskeudutaan alas käsiä koukistamalla, keho suorana pitäen. Kun on päästy noin alas, sanotaan kämmenen leveyden päähän maasta, noustaan ylös käsien ja hartioiden voimin, kehoa yhä vain suorana pitäen.

Tekniikka on siitä hyvä, ettei se kysy mitään apuvälineitä ja sen vaativuutta on helppo säädellä. Jos punnerrukset esimerkiksi onnistuvat liian helposti, voi taakalla vaikeuttaa suoritusta, esimeriksi laittamalla selkäänsä repun täynnä kirjoja tai kiviä.

Jos punnerrukset taas tuntuvat liian vaikeilta, niitä voi helpottaa usealla tapaa. Yksinkertaisinta on tehdä niitä aluksi helpotetussa kulmassa, vaikkapa niin, että kädet lepäävät tukevan pöydän päällä tekniikkaa tehdessä. Toinen tapa on pitää varpaiden ja päkiöiden sijaan polvia maassa penkkipunnerruksen aikana.

Kumpikin näistä tavoista on hyvä tapa harjoitella penkkipunnerrusta, jos se ei ole tuttu tekniikka.

Penkkipunnerrus tangolla, käsipainoilla tai millä vain esineellä joka käteen sattuu, on myös erinomainen harjoite, jota kannattaa tehdä. Kevyellä esineellä penkkipunnertamien voi olla myös eräs tavoista kehittää aluksi voimiaan, jos punnerrukset kehon painolla eivät onnistu.

Etunojapunnerrus on erinomainen ja sangen turvallinen tapa pitää kotioloissa huolta kunnostaan ja välttää vähäisen liikunnan aiheuttamia kipuja ja kroonisia vaivoja.

Jos haluaa kokeilla punnerrusten harjoittelua haasteen kautta, niitä voi lähteä tekemään sataan punnerrukseen tähtäävän ohjelman sisältävän haasteen kautta.
http://www.100punnerrusta.com

Englanninkielinen pidempi selostus tekniikasta, sisältäen videon kanssa selitystä erilaisten käden sijoittamisten vaikutukselle tekniikan kohdistumiseen.


Suomenkielinen kuvaus punnertamisen tekniikasta.
https://tikis.fi/naisten-treeni/kuinka-tehda-taydellinen-punnerrus/

Tekniikkakuvauksen sisältävä suomenkielinen kuvaus punnertamisesta.
https://blogit.terve.fi/piiapajunen/naiset-jarkyttavan-huonoja-punnertamaan/

Lihastohtorin kuvaus rintalihasten treenaamisesta, koskien erityisesti penkkipunnerrusta, jota siis myös suositellaan vahvasti. Lihastohtorin blogissa erilaiset punnerrusliikkeet ovat erinomaisina lihaskuntoa kasvattavina liikkeinä usein esillä. Kannattaa siis tutustua muihinkin blogin teksteihin aiheesta. https://lihastohtori.wordpress.com/2018/11/04/rintalihakset-kasvuun/

lauantai 18. huhtikuuta 2020

Tekniikka 12: Vahvan iskun torjunta ylös kilvellä ja aseella, pisto kasvoihin


Vahvan iskun torjunnat jatkuvat. Tekniikassa vahva isku (tai pisto) ohjataan asekäden puolelle sivuun. Vastustajan ase ohjataan jatkamaan ohi, samalla pois iskun linjalta liikkuen. Oma liike-energia suunnataan samalla kahteen yht'aikaa tapahtuvaan asiaan: ylhäältä tulevaan pistoon kasvoihin ja vastustajan horjuttamiseen kilvellä.

Tekniikan jalkatyössä on huomioitava, että esimerkissä se aloitetaan miekkapuolen jalka edessä. Tällöin jalkatyö muodostuu yksinkertaisimmillaan kiertävästä takajalan askeleesta, jolla siirrytään pois vastustajan linjalta ja horjutetaan tätä.

Jos kilpipuolen jalka aloittaisi, jalkatyö tulisi aloittaa etenevällä askeleella etuviistoon kilpipuolelle.

Riippumatta kumpi jalka aloittaa, liikettä tulee jatkaa eteenpäin kunnes on horjuttamisetäisyydellä. Jos vastustajalla on pitkä ase, etenemistä ja aseen ohjaamista (tai jopa siitä kiinni pitämistä aseella ja kilvellä) tulee jatkaa, kunnes on horjutusetäisyydellä ja pääsee pistämään horjutetun vastustajan aseen yli.

Tekniikkaa voi käyttää myös liian vahvasti hyökkäävää kilvellä varustautunutta vastustajaa vastaan, mutta onnistuminen kysyy hyvää ajoitusta. Tällöin nopean horjuttamisen ja ylhäältä pistämisen merkitys korostuu, koska vastustajalla on paremmat mahdollisuudet saada puolustuksensa piston tielle.

Tekniikka on jatkumoa tekniikoille 10 ja 11. Näiden tekniikoiden opettamisella on pyritty siihen, että kilpiä käyttävät taistelijat osaavat useamman nopean perustekniikan, joita käyttää lähitaistelutilanteissa yksittäisten vastustajien nopeaan voittamiseen. Kilvet eivät saa pelätä isoja aseita tai vahvaa lyömistä. Tästä syystä kilven käyttäjille on opetettava tekniikkavalikoima, johon tukeutua. Tällöin voittamisesta tulee hallittua ja normaalia.

Opetus kannattaa aloittaa yksittäisten tekniikoiden opettamisesta ja toistamisesta selkärankaan asti. Kun taistelemisen peruspalikat ja niiden tuoma turvallisuuden tunne ovat hallussa, on opettamista ja oppimista helppo jatkaa soveltamiseen ja tekniikoiden ketjuttamiseen.

maanantai 13. huhtikuuta 2020

Tekniikka 11: Vahvan iskun torjunta ylös kilvellä ja aseella, suora vastaiskuTekniikassa torjutaan vahva ylhäältä tuleva isku sekä miekalla, että kilvellä. Samanaikaisesti siirrytään eteenpäin asekäden puolelle. Heti torjunnan jälkeen asekäsi ojennetaan eteenpäin ja lyödään mahdollisimman suora lyönti kasvoihin sisälinjaa pitkin.

Tämä tekniikka on suora vaihtoehto tekniikalle 10, jossa isku oli kiertävä. Suora isku on hieman nopeampi, mutta myös hieman heikompi, eikä kierrä vastustajan puolustusta. Jos vastustajan puolustuksessa on aukko, tämä on erinomainen nopea vastaisku.

Tekniikkaa voi käyttää myös sarjan aloitusiskuna, jolla pakotetaan vastustajan nostamaan puolustustaan nopeasti. Tämän puolustuksen siirtämisen jälkeen voidaan jatkaa hyväksi katsotulla, tilanteeseen sopivalla tavalla.

Iskun voi lyödä myös niin, että se päättyy pistona, jos vastustaja on hieman kauempana.

Jos vastustajalla on iso ase ja hän on kauempana, iskun voi kohdistaa myös hänen käteensä.

sunnuntai 5. huhtikuuta 2020

Yksilöharjoite 11: Penkillä lyöminenTekniikassa lyödään kohtuullisen rauhallisella tahdilla harjoituslyönti penkillä. Ruumis kiertyy lyödessä, lopetus tehdään hidastaen, ei repien. Palautus mahdollisimman samaa

Mikä järkeä penkillä lyömisen harjoittelussa on?

1) Oppii lyömään penkillä!
2) Oudompien esineiden hallitsemisen harjoittelu parantaa kevyempienkin esineiden hallitsemista
3) Näppivoimat paranevat
4) Kehon hallitussa kiertymisessä keskikeho vahvistuu
5) Hartiakivut pysyvät poissa

Tätä on ehdotettu harjoitteluun erikoisharjoitteeksi silloin, kun parempiakaan harjoitteluvälineitä ei ole tarjolla.

Paitsi tietysti jos haluaa opetella lyömään penkillä, silloin tämä on pääasiallisia harjoitteita!

Tekniikkaa voi tietty rajoitella myös vaikkapa suurella kivellä, rautakangella, iranilaisella treeninuijalla tai pöydällä. Niin suurella esineellä ei kannata huitoa, että rikkoo itsensä tai ympäristönsä, eikä niin pienellä ettei siitä hieman vastusta olisi.